Kinder fysiotherapie.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. Uitgangspunt zal altijd de hulpvraag zijn waarmee ouders bij de kinderfysiotherapeut komen.

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het wat langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening van de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Zij hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen, of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven. De motorische ontwikkeling hangt nauw samen met de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Er zijn verscheidene testen om de motorische ontwikkeling te vergelijken met leeftijdsgenoten. Er is een grote variëteit in de periode dat het kind een bepaalde vaardigheid zou moeten laten zien. Wanneer een kind wat langzamer dan gemiddeld bepaalde mijlpalen haalt, maar dit wel voldoende kwalitatief doet hoeft dit niet altijd een reden tot behandeling te zijn.

Een asymmetrie of een voorkeurshouding bij zuigelingen kan naast een veranderde motorische ontwikkeling leiden tot een afplatting van het hoofd. De asymmetrie of voorkeurshouding wordt bekeken en er wordt nagezocht of hier een oorzaak voor is. Daarnaast kunnen wij ook de afplatting van het hoofd opmeten, middels de PCM methode. De behandeling kan afgestemd worden aan het resultaat van deze meting.

Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de afwijking van de ontwikkeling van het kind zal zijn.

Wij komen bij kinderen tot 1 a 2 jaar aan huis voor zo een optimaal mogelijke behandeling.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

De volgende signalen kunnen erop wijzen dat er motorische problemen zijn:

Baby’s
• Passiviteit
• Lage spierspanning
• Overstrekken
• Onrust, huilbaby
• Asymmetrie in houding
• Voorkeurshouding
• Vroeg geboorte (prematuur)
• Hersenbeschadiging (cerebrale parese, spasticiteit, ataxie ed.)
• Chronische aandoeningen zoals hart of longproblematiek
• Genetische aandoeningen zoals Downsyndroom
• Andere aangeboren afwijkingen

Dreumes/peuters
• Billenschuivers of andere bijzondere voortbewegingsvormen
• Motorische ontwikkelingsachterstand
• Mentale retardatie
• Afwijkend looppatroon
• Bewegingsangst
• Opvallend veel vallen en struikelen
• Snel vermoeid
• Vangt zich slecht/ niet op

Kleuters
• Toont geen interesse in fijn motorische vaardigheden zoals kleuren, knippen, plakken
• Heeft moeite om iets kleins (bv een kraal/muntje) te pakken
• Moeite met aan- uitkleden
• Bewegingsangst
• Afwijkend looppatroon
• Komt niet tot klauteren, klimmen, springen, rennen, op 1 been staan.

Schoolkinderen
• Problemen met schoolse vaardigheden; zoals kleuren, knutselen en schrijven.
• Onhandige/ houterige motoriek
• Moeite met uithoudingsvermogen/ kracht
• Afwijkend looppatroon
• Orthopedische (pijn)klachten
• Verkeerde loop-/zit- of stahouding
• Ademhalingsklachten
• Overgewicht

Jongeren
• Moeite met uithoudingsvermogen / kracht
• Orthopedische (pijn) klachten
• Overgewicht

Missie en visie van kinderfysiotherapie Zorgplaza Waalwijk

Kinderfysiotherapie Zorgplaza Waalwijk stelt het kind centraal. Vaak komt een hulpvraag van de ouders of verwijzers. We proberen het kind (afhankelijk van de leeftijd) zo goed mogelijk te betrekken in het opstellen van het behandelplan en doelstellingen. Het is belangrijk om gezamenlijk hetzelfde doel na te streven en hier samen aan te werken. Het intakegesprek en de eerste onderzoeken worden gedaan met kind en ouder(s) samen. Samen met het kind en ouder(s) wordt de situatie volledig in kaart gebracht. Soms kan het nodig zijn om afspraak te plannen met alleen de ouder(s) om de zorgvragen beter in kaart te brengen. Indien nodig wordt hier een extra afspraak voor ingepland. Tijdens de eerste afspraak vindt ook het eerste onderzoek plaats. Soms is het nodig om bij het tweede bezoek verder te onderzoeken alvorens er een behandelplan wordt opgesteld. Wij streven naar een behandelplan met duidelijk gestelde doelen waarbij er een tijdspad wordt afgesproken.

Coachen en begeleiden van ouders hoort bij een optimale behandeling.  Indien nodig zijn ouders aanwezig bij de behandeling. Soms is het echter voor het kind beter als het kind de behandeling zonder de ouders volgt. Dit wordt per situatie bekeken wat de beste optie is. Als het kind alleen de behandeling volgt, wordt ouder(s) uiteraard aan het eind van iedere behandeling uitgelegd wat er gedaan is.  In overleg worden er opdrachten meegegeven voor thuis samen met aanwijzingen hoe deze opdrachten uit te voeren.

Samenwerking en overleg met andere disciplines, artsen en scholen komt vaak voor. Alvorens dit overleg plaatsvindt zal altijd de toestemming van de ouder(s) gevraagd worden. Samen werken we aan een optimale begeleiding van uw kind.

Verwijzing en aanmelding

Zowel met als zonder verwijzing kan men terecht bij de kinderfysiotherapeut. Sinds 2006 kent (kinder)fysiotherapie de directe toegankelijkheid (DTF). Dit houdt in dat de (kinder)fysiotherapeut geschoold is in de screening van een patiënt. Wanneer de (kinder)fysiotherapeut het niet-pluis acht zal de patiënt doorverwezen worden naar de huisarts. Tevens wordt er in de screening bekeken of er een behandelindicatie is voor de kinderfysiotherapeut.

De kosten worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Kinderen krijgen jaarlijks 2×9 behandelingen vergoed vanuit het basispakket. Indien u een aanvullende verzekering hebt afgesloten kan deze ook nog gebruikt worden. Hoe u verzekerd bent kunt u nakijken in uw polis of u kunt ernaar informeren bij uw zorgverzekeraar.
Voor een chronische behandeling is een verwijzing nodig van een medisch specialist. Heeft u een chronische verwijzing dan is er geen beperking in het aantal behandelingen.

Wilt u graag meer weten of uw kind aanmelden voor onderzoek/behandeling? Neem dan contact op met Topfysiotherapie Zorgplaza Waalwijk.

Neem de eerste keer het verzekeringspasje en legitimatie van uw kind mee. Indien u een verwijzing hebt ontvangen, deze ook graag meenemen.

Contactgegevens

Natasja Manni
Tel: 0416-672067
E-mail: n.manni@zorgplazawaalwijk.nl

Wij stellen ons graag aan u voor.

Daan
Fysiotherapeut, Master Manueel therapeut
Wendy
Fysiotherapeute, MSc Oncologierevalidatie
Suzanne
Fysiotherapeute, MSc. bekkenfysiotherapie
Natasja
Fysiotherapeut, Master Kinderfysiotherapie
Meindert
Fysiotherapeut
Hanneke
Fysiotherapeut, Master Chronische aandoeningen
Maykel
Fysiotherapeut
Wendy
Office manager
Sigrid
Algemeen fysiotherapeut
Anne
fysiotherapie- assistente
Manon
fysiotherapie- assistente