Geriatrie fysiotherapie.

De laatste decennia is er veel veranderd in het maatschappelijk beeld van ouderen en het moment dat iemand als ‘oudere’ wordt beschouwd.

Het ‘ouder’ zijn begint al jong, vanaf het 50ste levensjaar (derde levensfase). De meeste mensen zijn in deze periode nog tamelijk gezond en actief. Vanaf 75-jarige leeftijd (vierde levensfase) komen ouderdomsverschijnselen meer aan het licht en begint een opstapeling van aandoeningen. Soms kan dit complex zijn en behoort het tot de kwetsbare groep.

Eerst lijkt alles zo eenvoudig en vanzelf te gaan. Dagelijks voeren we duizenden bewegingen uit; we lopen, pakken voorwerpen, praten met anderen, sporten, maken muziek, lezen, eten en schrijven…………. Bewegen is zo normaal, pas als er iets misgaat met bewegen, realiseren we ons hoe belangrijk dat in ons leven is. Heeft u ooit gerealiseerd dat na een week in bed door een simpele griep, je spierkracht gemiddeld 15% is afgenomen? Het is een misvatting om te denken dat het behandelen van oude mensen hetzelfde is als het behandelen van een vijftiger waar men enkele jaren bij optelt.

Bewegen heeft invloed op onze gezondheid en is ook direct van invloed op de snelheid waarmee we fysiek en cognitief verouderen. Te weinig bewegen leidt tot een groter risico op het vroegtijdig krijgen van ziekten en aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2, kanker, dementie en is er meer risico op vroegtijdig overlijden.

Om zelfredzaam te zijn én te blijven, is het noodzakelijk om in staat te zijn zelfstandig te bewegen, eventueel ondersteund met hulpmiddelen én met hulp van de geriatriefysiotherapeut.
De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen, met een hoge leeftijd en die te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen.

Rol van de geriatriefysiotherapeut

In de geriatrie fysiotherapie ligt de nadruk op behoud en/of herstel van functies, op zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en op preventie. De geriatriefysiotherapeut werkt samen met u aan beweeggedrag, een gezonde leefstijl en stimuleert u tot zelfactiviteit. Ook zal dit gericht zijn op uw partner, mantelzorger of familie, zodat er samen aan gewerkt kan worden.

Daarnaast heeft de geriatriefysiotherapeut een goede kijk op complexe en multifactoriële problemen en weet dit gericht te benaderen. Veelal zal u te maken hebben met tal van instellingen en zorgverleners. Als geriatriefysiotherapeut zijn wij een schakel in deze zorgketen. We zorgen voor een goede afstemming met andere zorgverleners.

Bewegen is de kern van de geriatriefysiotherapie. We begeleiden u bij het herwinnen en behouden van bewegingsmogelijkheden, maar bieden ook begeleiding bij achteruitgang. Zodat u zolang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Voor welke problematiek en/of aandoeningen kunt u bij de geriatrie fysiotherapeut terecht?

•Chronische aandoeningen zoals: Beroerte, MS, de ziekte van parkinson, dementie
•Verhoogd valrisico en valpreventie
•Osteoporose
•Artrose
•Ouderdomsdiabetes (type 2)
•Na een gebroken heup
•Loopproblemen
•Balansproblemen
•Verlies van algehele spierkracht en conditie
•Achteruitgang in zelfstandigheid

Hoe ziet de intake en behandeling eruit

Tijdens de intake zullen we door middel van een gesprek de belangrijkste gezondheidsproblemen achterhalen. Vervolgens zal er een kort (lichamelijk) onderzoek plaats vinden, waarin de huidige situatie in kaart wordt gebracht. Denk hierbij aan de bewegelijkheid van uw gewrichten, spierkracht, balans, conditie, looppatroon, transfers etc. Met deze gegevens kunnen we in een later stadia, na de behandelingen, evalueren hoe het is gegaan.
Na de intake zal er een behandelplan worden opgesteld, welke gericht is op uw doelen en op de behandelbare problemen.

Maak een afspraak

Denkt u dat onze geriatriefysiotherapeut u kan helpen met uw klachten en/of aandoeningen? Maak dan een afspraak en gaan we samen kijken naar de mogelijkheden.

Daan
Fysiotherapeut, Master Manueel therapeut
Wendy
Fysiotherapeute, MSc Oncologierevalidatie
Suzanne
Fysiotherapeute, MSc. bekkenfysiotherapie
Natasja
Fysiotherapeut, Master Kinderfysiotherapie
Meindert
Fysiotherapeut
Hanneke
Fysiotherapeut, Master Chronische aandoeningen
Maykel
Fysiotherapeut
Wendy
Office manager
Sigrid
Algemeen fysiotherapeut
Anne
fysiotherapie- assistente
Manon
fysiotherapie- assistente